Vi erbjuder tjänster inom bl.a:

Besiktningar: 

 • Förstagångs- och periodiska besiktningar
 • Besiktning av emissionsmätsystem, reningsanläggningar samt leveransprover

Utredningar:

 • Emissioner till luft 
 • Rening av emissioner till luft
 • Förbränningsoptimering och NOx-reduktion
 • VOC-utsläpp till luft

Utbildning:

 • Förbränning
 • Reningsteknik
 • Lagstiftning
 Upphandling: (direkt eller offentlig)
 • Mätsystem AMS för NOx-avgfitssystem, AMS för efterlevnad begränsningsvärden enligt FFA (förbränning av avfall) samt FSF (stora förbränningsanläggningar)
 • Mättjänster
 • Reningsanläggningar eller teknik för NOx-reduktion och förbränningsoptimering

Övrigt:

 • Kontrollprogram
 • Miljörapporter
 • NOx-deklarationer
 • Rutiner för ledningssystem, NOx-avgift m.m
 • Riskbedömning